ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ

Monday 15 Απριλίου 2024
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
Αίθουσα Γ21, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Ώρα: 15:30

Ομιλητής: Βασίλης Νεστορίδης, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Τίτλος: Προσέγγιση σε συμπαγή σύνολα συναρτήσεων και όλων των παραγώγων τους

Περίληψη: Σε θεωρήματα τύπου Mergelyan προσεγγίζουμε ομοιόμορφα σε συμπαγή σύνολα Κ συναρτήσεις από πολυώνυμα, ρητές συναρτήσεις ή συναρτήσεις ολόμορφες σε μεταβαλλόμενα ανοικτά που περιέχουν το Κ. Εμείς αντικαθιστούμε την ομοιόμορφη προσέγγιση στο Κ από την ομοιόμορφη στο Κ προσέγγιση όλων των παραγώγων. Η περίπτωση μιας μιγαδικής μεταβλητής βρίσκεται σε άρθρο των Αρμενιάκου, Κοτσόβολη και Νεστορίδη (arXiv:2006.02389) που δημοσιεύτηκε στο Monatchefte fur Mathematik (2022). Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται κάποιες επεκτάσεις στις πολλές μιγαδικές μεταβλητές που βασίζονται σε συνεργασία των P. M. Gauthier και Β. Ν. Νεστορίδη.


Το πρόγραμμα του σεμιναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 βρίσκεται στη διεύθυνση: https://sites.google.com/view/analysis-seminar-samps/